Εμπορικό Τμήμα

Επικοινωνία

Ιφιγενείας 47,  141 22,
Νέο Ηράκλειο, Αττική

Τηλέφωνο: (+30) 210 68 71 137
e-mail: [email protected]

Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 68 71 000